Všem admiračkám a admirákům přejeme krásné léto!

Redakce webových stránek děkuje svým spolupracovnicím a spolupracovníkům za součinnost ve skončeném ročníku 2008 – 2009 a přeje všem hráčům, trenérům, funkcionářům, rodičům našich mládežníků, sponzorům a příznivcům krásné léto!

Stránky nyní budou aktualizovány operativně podle důležitosti dění.

(api)