V dubnu 2021 blahopřejeme

  • Kutiš Jaroslav   
  • Roudnická Irma                Krásné Jubileum
  • Štegl Jiří                           
  • Šplíchal Petr                      55 let
  • Lainerová Gabriela         
  • Špalek Petr