ZŠ Hovorčovická


www.zshovorcovicka.cz


26.1.2013

ZŠ Hovorčovická má další fotbalové fanoušky

Vedení PFS připravilo pro žáky (žákyně) 1. - 2. tříd základních škol velký dětský fotbalový turnaj, kterého jsme se také zúčastnili. Rozlosování nám určilo za soupeře dalších 7 škol, v hale Chodova jsme pak bojovali systémem každý s každým. I když šlo i o prvenství v turnaji, hlavní myšlenkou bylo zapojit naše nejmladší do sportovního klání.

Pro děti bylo připraveno bohaté vitamínové občerstvení. Také maskot PFS, s kterým se malí fotbalisté vyfotografovali, medaile, trička a další suvenýry.

Nadšení dětí vymazalo dílčí neúspěchy a celá akce měla zdárný průběh.

Poděkování patří jak panu Srbovi za PFS, tak ředitelce ZŠ Hovorčovická Mgr. Váňové a kolegyni, která celou akci zajištovala - paní Slezákové.

Za sportovní třídy na škole

Václav Pudil, trenér

Bližší podrobnosti o turnaji zde:
www.detskypohar.cz


19.7.2012

Škola žije sportem. Hodně jí v tom pomáhá spolupráce s Admirou

Základní škola v Hovorčovické ulici má na svém pozemku vybudovaný krásný sportovní areál. Proto jsme jako jednu ze specifikací naší školy zvolili sport a sportovní výchovu a již několik let máme u nás rozšířenou výuku tělesné výchovy.
Po několika letech tápání a hledání vhodného sportu a hlavně partnera, se kterým bychom tuto naši snahu mohli posunout k vyšší kvalitě, jsme se dohodli s FK Admira Praha a naše spolupráce trvá bezproblémově doposud.
Letošní nový školní rok (2012/13) to bude již čtvrtý rok naší spolupráce.
Jak již vyplývá z předchozího, zaměřili jsme se na fotbal.
Od šestého ročníku základní školy mají děti (chlapci) možnost přihlásit se do třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na fotbal. Těmto chlapcům se v hodinách rozšířené výuky věnuje pan Václav Pudil, zkušený trenér z FK Admira, který k nám do školy dochází a bez jehož spolupráce by asi těžko šlo do kluků vkládat dovednosti potřebné pro fotbalisty.
Zájemci se hlásí z našich „kmenových“ žáků, přicházejí i chlapci z ostatních škol Městské části Prahy 8 a také z okolních obcí.
Podle počtu přihlášených chlapců jsou třídy buď zcela fotbalistické, nebo, a to je zatím častější, pouze část třídy se věnuje fotbalu. Fotbalový trénink je řazen do rozvrhu vždy tak, aby navazoval na vyučování, a stává se tak jeho součástí.
Ani ostatní žáci, kteří chodí do naší školy, nejsou ochuzeni o možnost sportovního vyžití. V naší škole pracuje velice úspěšně náš oddíl florbalu, oddíl moderní gymnastiky, nabízíme prostory i pro jiné sportovní kroužky a oddíly (např. volejbal, basketbal, bojová umění…). V odpoledních hodinách je sportovní areál školy přístupný široké veřejnosti k provozování rekreační sportovní činnosti.
Stručně shrnuto:
Základní škola v Hovorčovické ulici žije sportem a v tom jí velice pomáhá spolupráce s FK Admira Praha.
Věřím, že naše spolupráce bude zdárně pokračovat i v příštích letech k oboustranné spokojenosti.

Mgr. Marta Váňová
ředitelka školy