Mladá Admira v Osmičce

Měsíčník Osmička, vydávaný Městskou částí Praha 8, zveřejnil ve svém červencovém vydání na straně 26 článek o letošních úspěších mladé Admiry. Lze si jej přečíst na adrese:

http://www.praha8.cz/(v4la3g553vko4risdli24jva)/files/=16126/07_2008.pdf

Článek dokumentuje velmi dobrou a potěšitelnou spolupráci, která funguje mezi naším fotbalovým klubem a Městskou částí Praha 8.