K rozhodnutí výkonného výboru o zvýšení příspěvků

Vážení rodiče a příznivci Admiry,

vzhledem k tomu, že se množí dotazy na zvýšení klubových příspěvků, chtěl bych touto cestou reagovat a podat vám vysvětlení. A to přes fakt, že důvody jsem uvedl a předal všem trenérům a vedoucím družstev, kteří je měli sdělit především klukům a rodičům.

Na zasedání výkonného výboru a komise mládeže dne 12. 1. 2010, svolaném k určitým strukturálním a organizačním změnám v klubu, byla projednána i ekonomická situace s výhledem na další období. Bylo rozhodnuto, že od druhého čtvrtletí roku 2010 se zvyšují příspěvky mládežnických kategorií čtvrtletně z částky 1400,- Kč na částku 1600,- Kč (pokud jsou v klubu sourozenci platí každý 1200,- čtvrtletně ).

Děje se tak s ohledem hned na několik podnětů k tomuto kroku, mezi jinými i k valorizaci nájmu v areálu Hovorčovická, k pravděpodobným snahám na začátku roku pohnout i s nájmem na stadionu na Admiře, k výši vyúčtování např. plynu atd.

Na výboru neprošel návrh na zvýšení příspěvků, který byl mnohem vyšší. Uvedené zvýšení je prakticky o 70,- Kč měsíčně, což, jak se domníváme, není nijak dramatické.

Pro ilustraci jen malé srovnání. Tréninková hodina tenisu stojí cca 250,- Kč, fotbalová hodina vychází u nás cca na 24,- Kč. Náklady na roční provoz klubu, děleno počtem dětí, vychází cca na 14 000,- Kč na hlavu za rok.

Ten rozdíl mezi výší příspěvků a celkovou částkou musí klub zajistit a věřte, že to není snadný úkol

Mgr. Jan Martinic – ředitel klubu