Poděkování Pavlu Váchovi a Josefu Přitasilovi

Jménem vedení klubu chci poděkovat panu Pavlovi Váchovi (trenérovi mladších žáků „A“) za dost složitou a náročnou opravu, téměř rekonstrukci, osvětlení na naší UMT.
Současně patří dík také panu Josefu Přitasilovi (členovi výkonného výboru FK a našemu významnému sponzorovi) za provedení zemních prací a dodání materiálu spojených s opravou osvětlení.

Mgr. Jan Martinic – ředitel FK Admira Praha