Poděkování všem dopisovatelům tohoto webu

Rád bych poděkoval všem věrným admiračkám a admirákům (trenérům, vedoucím týmům, rodičům mládežníků), kteří obětavě, ochotně a včas naplňují jednotlivé rubriky tohoto webu. Starají se tak o úspěšnou oficiální klubovou prezentaci na veřejnosti.
Záměrně nechci jmenovat konkrétní lidi, abych třeba na někoho nezapomněl. Byl by to solidně dlouhý výčet.
Jedno jméno ale přece uvedu – webmaster Jirka Hlávka. Ač není členem ani funkcionářem Admiry, už několik let s námi na dálku po internetu táhne tu „fotbalovou káru“.
Milé dopisovatelky, vážení dopisovatelé, věřte, že v klubu si Vaší práce v tomto směru upřímně vážíme. Těšíme se, že se stejnou intenzitou budeme společně pokračovat i v další sezóně.

Aleš Pivoda,
mediální pracovník FK Admira