Upozornění: Parkování v areálu je povoleno pouze trenérům, vedení klubu a v době utkání i rozhodčím!

Na základě opětovné a nyní oprávněné stížnosti vedoucího kuchyně na ZŠ Hovorčovická důrazně žádáme všechny trenéry, aby upozornili rodiče svých svěřenců na zákaz vjezdu motorových vozidel do areálu školy !!!!

Parkování v areálu je povoleno pouze trenérům, vedení klubu a v době utkání i rozhodčím!

Jde o to, abychom zabránili bezohledně parkujícím, kteří zablokují další zaparkované vozidlo, zablokují vjezd i výjezd z areálu a znemožní tak i eventuální nutný příjezd záchranných složek. Je potřeba, aby po projetí branou ji trenéři za sebou opět zavřeli. Alespoň jedno křídlo brány, kde je zákaz vjezdu viditelně vyznačen. Před branou je několik desítek parkovacích míst, takže rodiče hráčů nebudou mít problém s odstavením svého vozu.

Všem, kteří toto opatření pochopí, děkujeme. V opačném případě zvažujeme fotogalerii zde na webu. Pro zachování dobrých vztahů se ZŠ je potřeba ctít i nepsaná pravidla!

Vedení FK Admira Praha

Šéftrenérem mládeže FK Admira bude Václav Pudil

Vzhledem k udělení statutu Sportovního střediska mládeže (SpSM) bylo nutné uvést vedení mládežnického úseku Admiry do souladu s požadavky a smluvními závazky ČMFS, které vyžadují určité kvalifikační předpoklady (mimo jiné trenérská licence UEFA „A“) a časově náročnou trenérsko-pedagogickou práci při vedení tréninkových jednotek ve smluvní škole.

Z tohoto důvodu se od 1. 5. stává šéftrenérem SpSM pan Václav Pudil, který již od 30. 9. 2010 vede tzv. nultý ročník sportovní třídy, a zároveň se stává šéftrenérem celého mládežnického úseku.

Chtěl bych veřejně na tomto místě poděkovat dosavadnímu vedoucímu mládežnického úseku panu Martinu Průšovi, který se významnou měrou podílel na velice náročném procesu při získávání statutu SpSM a který se v posledním období zasloužil o rozvoj mládežnického fotbalu na Admiře. Martin nadále zůstává trenérem U-10 Tygříků s tím, že můžeme využít jeho zkušeností, které získal v dosavadní funkci u mládeže.

Mgr. Jan Martinic – ředitel klubu