Máme čtyři nové přenosné branky – děkujeme!

Jakákoli finanční pomoc ve prospěch fotbalu je v dnešní době mimořádně vítaná. A jde-li o částku 100 000 Kč, pak nezbývá, než poděkovat uctivě a veřejně. Právě tuto částku zajistil pro FK Admira Praha pan Richard Procházka, tatínek našeho Vikinga (U-12) „Prochyho“, neboli Vojty Procházky.

Za zmíněné prostředky klub zakoupil s vědomím a souhlasem pana Procházky čtyři přenosné hliníkové branky (cena jedné činí 25 000 Kč), které znamenitě poslouží k tréninkům a přípravě našich fotbalistů.

Takže, pane Procházko – jménem všech admiráků Vám upřímně a veřejně děkujeme!

FK Admira Praha