Azbest na Hovorčovické nám komplikuje život, žádáme o pochopení!

Jak je veřejnost informována, došlo při rekonstrukci budovy ZŠ Hovorčovická, jejíž fotbalové hřiště má FK Admira pronajaté prostřednictvím MČ Praha 8 pro zápasy a tréninky B-týmu a mládeže, ke zvýšené koncentraci azbestu. Ta bohužel značně překračuje povolené standardy. Areál je proto momentálně uzavřený…

Ve středu 5. října v 18.25 hod. odvysílal program ČT1 reportáž o likvidaci azbestu na Hovorčovické v pořadu Černé ovce!

K aktuální situaci se vyjádřil ředitel FK Admira Mgr. Jan Martinic: „Závěry z posledního kontrolního dne (čtvrtek 29. září) jsou následující: veškeré práce na škole musí skončit dne 30. října. Následně začne probíhat úklid a sanace celé školy, včetně našich šaten a příslušenství. Po ukončení stavební činnosti proběhne sanace celého objektu od nebezpečného azbestu, nyní by mělo probíhat výběrové řízení na firmu, která to provede. Po ukonční dekontaminace proběhne měření hygieny, které bude směrodatné pro rozhodnutí, co dál. Nyní je to vždy jen orientační. Pokud bude měření v normě, počítá vedení školy s tím, že někdy okolo Vánoc se žáci vrátí do školy a tím pádem tam může začít fungovat i SpSM a naše klubová činnost. Z toho plyne, že celý podzim pojedeme v náhradním režimu tréninkového procesu a jsme nuceni řešit změny zápasů naplánovaných na Hovorčovické. Prosím, abyste tuto situaci vzali na vědomí, a opět apeluji na vstřícnost a trpělivost vůči nutným změnám, které jsou s tím spojené.“