Vážení „admiráci“,

oznamuji ukončení své činnosti ve funkci generálního manažera a člena výkonného výboru FK Admira Praha.
Touto myšlenkou jsem se zabýval delší čas a moje rozhodnutí je neměnné. Některé události v posledních dnech na Admiře jsou pro mne jak lidsky, tak profesně nepřijatelné.
Myslím si, že za období, kdy jsem ve funkci generálního manažera působil, se spousta věcí podařila, samozřejmě ve spolupráci s ostatními funkcionáři Admiry, a za to bych jim chtěl poděkovat.
Dost práce je ještě před námi, ale to je již prostor pro nového manažera. Vážím si práce všech, kteří na Admiře pracují, a to většinou bezplatně. Byla pro mne čest s tímto kolektivem pracovat.
S drtivou většinou funkcionářů, trenérů, vedení jednotlivých týmů jsem si, myslím, našel společnou řeč. Samozřejmě s někým jsme si do oka nepadli, ale určitě jsme to mysleli ve prospěch našeho klubu.
Moje další práce na Admiře bude, pokud mi to klub dovolí, dál vést Vikingy v tažení Českou ligou žáků a v rámci svých možností a vlivu dál Admiře pomáhat, co mi síly stačí.

Richard Lapka