Dokopná 2013

Po roce jsme se na Admiře opět sešli, abychom si před vánočními svátky popovídali o končícím roce, o úspěších i nezdarech našich fotbalistů a abychom si vzájemně popřáli krásné Vánoce a úspěšný nový rok.

Za výkonný výbor klubu se tradičního přípitku zhostil Béďa Bedrlík.

Připomněli jsme si i hodně smutné události – odchod Marušky Kutišové a Tondy Vilímce na věčnost.

A hlavně jsme dobře pojedli a popili. Poděkování patří všem, kteří se na přípravě této akce jakkoli podíleli.

Takže – na viděnou v roce 2014! Sportu zdar, fotbalu zvlášť a naší Admiře především!