Historie 1. FC Karlovy Vary se počíná psát dnem 2. července 1928, tenkrát pod názvem SK Slavia Karlovy Vary, kdy se koná ustavující schůze klubu, založeného Ing .Otou Klepetářem. V roce 1930 si Slavia pořizuje hlavně z prostředků členů klubu vlastní hřiště nad horním nádražím a dne 26. 5. 1932 je otevírá. V roce 1935 klub postupuje do tehdejší divize českého venkova a zařazuje se mezi nejlepší venkovské kluby v Čechách.

SK VTJ Slavia Karlovy Vary vznikl jako občanské sdružení dnem 1. 7. 1995 sloučením dvou v té době nejznámějších klubů Karlovarska , tj. SK Slavia Karlovy Vary a VTJ Karlovy Vary.

V konkurenci těchto dvou klubů působil v předměstí KV, Dvorech, skromnější místní oddíl. Stoupal rychle vzhůru, až se probojoval do ČFL. Sloučením se Slavií KV vznikl nynější karlovarský klub.

V roce 2001, tj. v době převodu fotbalových práv na a.s. SK BULDOCI Karlovy Vary hrála mužstva dospělých, dorostu i žáků nejvyšší oblastní soutěže západočeského regionu a tři družstva přípravky hrála soutěže na úrovni okresu.

Dnem 16. 7. 2009 došlo ke změně názvu akciové společnosti a v této souvislosti i ke změně názvu klubu na 1.FC Karlovy Vary a.s.

Od soutěžního ročníku 2009/2010 vystupuje klub pod názvem 1.FC Karlovy Vary, a.s.