Valná hromada zvolila nový výkonný výbor

Valná hromada FK Admira Praha z. s., která se sešla ve čtvrtek 23. 2. v restauraci Admira na stadionu, poděkovala odstupujícím členům výkonného výboru Ing. Zdeňku Potůčkovi, Ing. Bedřichu Bedrlíkovi a Mgr. Janu Martinicovi za jejich práci pro kobyliský fotbal.
Nový výkonný výbor, který valná hromada zvolila, bude pracovat ve složení Josef Přitasil, předseda, Ing. Ladislav Čadský, Mgr. Miroslav Jíra, Jaroslav Moudrý, Helena Sobotková.
Kontrolní komise má nové složení Mgr. Aleš Pivoda, předseda, Jan Kostrba, Jan Sobotka.
Potleskem přijali přítomní návrh, aby dlouholetý funkcionář klubu Josef Vavruška byl jmenován čestným sekretářem FK Admira.

-api-