Výpis z rozpisu mistrovských soutěží ŘKČ 2017/2018

Dočasné vyloučení v utkáních mládeže

VV FAČR na svém zasedání dne 27.6.2017 schválil možnost používání „dočasného vyloučení“ v utkáních mládeže v soutěžích FAČR. Dočasné vyloučení znamená, že hráč, který se dopustil přestupku napomenutí ŽK, je potrestán okamžitým pozastavením účasti v probíhajícím utkání. Doba dočasného vyloučení: dorostenecké kategorie -10 minut, žákovská kategorie – 8 minut.

Po vyčerpání doby vyloučení se hráč vrací do hry na pokyn. Při opakovaném napomenutí ŽK stejného hráče, opustí hráč hrací plochu, po uplynutí dočasného vyloučení se již na hrací plochu nevrací a je střídán náhradníkem. V případě, že družstvo již využilo všechny možnosti střídání, dohrává potrestané družstvo utkání s menším počtem hráčů.

Postup pro určení vítěze utkání

V případě nerozhodného výsledku v řádné hrací době ve všech kategoriích, vyjma kategorie U12 a U13, po skončení utkání se budou střílet pokutové kopy z pokutové značky podle Pravidel fotbalu příloha A.

Počet střídajících hráčů

v utkáních dospělých je možno střídat 5 hráčů.

V utkáních staršího dorostu U19 je možno střídat 3 hráče

V utkáních mladšího dorostu U16 a U17 je možno střídat 4 hráče

V utkáních starších žáků U14 a U15 je možno střídat 7 hráčů.

Tradiční barvy dresů

Hostující družstvo musí respektovat tradiční barvy dresů domácího oddílu Nerespektování tohoto ustanovení STK trestá pokutou 2.000,-Kč. Dresy a trenýrky hráčů musí být označeny čísly.

Opakované napomínání hráče

Od soutěžního roč. 2017/2018 bude disciplinární komise ŘKČ evidovat ŽK v soutěžích mužů. Při udělení příslušného počtu ŽK se hráči budou trestat peněžitou pokutou.