Příkaz předsedy oddílu FK Admira Praha z.s.

Na základě Nařízení vlády České republiky dne 12. 3. 2020 a s ohledem na vzniklou situaci s probíhající epidemií koronaviru nařizuji:

1. Veškerá činnost v areálech FK Admira Praha od 13. 3. 2020 do 15. 3. 2020 bude zrušena.

2. Kategorie U6 – U15 nebudou provádět žádnou sportovní činnost a to od 13. 3. 2020 do 29. 3. 2020, vč. individuálních tréninků v areálech FK Admira Praha, vč. UMT.

3. Kategorie U16 – U19 mohou trénovat od 16. 3. 2020 v max. počtu 30 osob přítomných v dopoledních i odpoledních hodinách v areálu FK Admira, Na Pecích 46. Koordinaci zajistí p. Krejčík.

4. Kategorie dospělých – mohou trénovat družstva v max. počtu 30 osob přítomných a to do 18.30 h. Koordinaci zajistí p. Peřina, p. Gregor.

5. Osvětlení na UMT nebude s okamžitou platností využíváno.

6. Správcům hřišť se ukládá každý den provádět desinfekci šaten a umýváren. Zajistí p. Cingel, p. Hanuš.

7. Hřiště Hovorčovická bude bude do odvolání uzavřeno.

8. Žádám všechny členy FK, aby případné onemocnění koronavirem bylo nahlášeno F.K. a řešeno se státními orgány.

9. Provoz sekretariátu nebude omezen.

10.Žádám všechny trenéry a vedoucí družstev, aby během této doby společně se sekretariátem FK uspořádali administrativní záležitosti vč. inventarizace sport. vybavení.

11.Ukládá se správcům hřišť provést rekultivaci travnatých ploch v obou areálech F.K. vč. drobných oprav.

12. Porušení pravidel Nařízení vlády může být považováno za trestný čin, proto vás žádám o striktní dodržování všech doporučení.

13.Kantýna nebude v provozu.

14.Po dobu uzavření areálu Hovorčovická se přesouvá správce p.Hanuš do areálu Na Pecích.

Josef Přitasil – předseda F.K.

V Praze dne 13. 3. 2020