Část rozhodnutí Výkonného výboru FK ADMIRA PRAHA z.s. ze dne 5.5. 2020

určeno pro hráče a trenéry

  1. VV odsouhlasil, aby od 11.5. 2020 byly  zahájeny tréninky všech družstev  za  dodržování podmínek vydaného Provozního řádu, který bude vyvěšen na informačních tabulích na stadionu a na webu klubu. Za plnění řádu zodpovídají jednotliví trenéři družstev.
  2. VV rozhodl, že členské příspěvky na 2. pololetí budou vybírány pouze ve výši 50 procent s ohledem na omezenou činnost, kdo již peníze zaslal v celé výši, má právo  vybírat  ve 3. čtvrtletí pouze padesátiprocentní  částku. K žádostem rodičů o odložení příspěvku se vyhovuje s tím, že  částku mohou doplatit do konce roku. 
  3. VV rozhodl, že jednotlivá družstva budou v květnu pouze trénovat bez  přátelských utkání, které si mohou – s vědomí sekretariátu (!) – domluvit na červen. Všechna přípravná utkání a turnaje budou včas oznámeny sekretáři FK Jiřímu Novákovi, kterému po utkání pak družstvo sdělí jeho výsledek, případně pořadí v turnaji.
  4. VV rozhodl, že odměny trenérů v měsíci březnu zůstávají nezměněny a vyplaceny pouze v poloviční výši, a odsouhlasil, že v dubnu nebudou vyplaceny vůbec z důvodu přerušení činnosti. Za měsíc květen pak budou vyplaceny opět v poloviční výši s ohledem na započetí činnosti v polovině měsíce.

V Praze dne 5.5.2020, FK ADMIRA PRAHA z.s., zast. předsedou Josefem Přitasilem