PROVOZNÍ ŘÁD FK ADMIRA PRAHA z.s

v souladu s rozhodnutím vlády ČR po dobu pandemie COVID – 19

1. Všechny osoby vstupující do areálu jsou povinny dodržovat tento provozní řád a současně se řídit pokyny ČMFS, viz. Příloha č. 1 provozního řádu, pokud není tímto řádem upraveno jinak.

2. Veškeré tréninkové jednotky budou prováděny na určených hracích plochách, které představují samostatně oddělenou ½ velkého fotbalové hřiště.

3. Tréninkové jednotky se může účastnit maximálně 10 hráčů, kteří po dobu tréninku nemusí používat roušky. Trenéři, realizační tým a i veškeré třetí osoby v areálu jsou povinny po celou dobu nosit roušky, kterými budou mít zakryty nos a ústa.

4. Před zahájením a po skončení tréninku jsou všechny přítomné osoby, účastnící se tréninkové jednotky, povinny si vydezinfikovat ruce a dále vydezinfikovat balony a veškeré používané sportovní pomůcky.

5. Šatny a veškeré vnitřní prostory areálu jsou po celou dobu zavřené a nejsou k dispozici, vyjma WC, kam je vstup povolen a každý jeho uživatel je povinen před vstupem si vydezinfikovat ruce a nedotýkat se zbytečně dalších míst vnitřních prostor.

6. Hráči jsou povinni se na tréninkovou jednotku dostavit v rouškách, převléknout se mimo vnitřní prostory. K dispozici pro odložení věci může být použita krytá tribuna, když se nedoporučuje brát si na trénink cennosti. FK ADMIRA PRAHA z.s. pak za odložené věci neručí, když toto místo není pro tyto věci určené ve smyslu občanského zákona. Dále jsou hráči povinni, vyjma dodržování tohoto řádu, se k sobě chovat před i po tréninkové jednotce tak, aby se vzájemně nedotýkali a dodržovali mezi sebou dostatečný odstup. Rodičům a ostatním návštěvníkům se zakazuje se shlukovat.

7. Zástupci FK ADMIRA PRAHA z.s. a správce areálu si vyhrazují právo kontrolovat dodržování tohoto provozního řádu a vykázat každého návštěvníka z areálu, pokud nebude tento řád dodržovat. Odpovědné osoby jsou oprávněny vykázat z areálu všechny osoby bez roušek nebo osoby vykazující znaky respiračního onemocnění.

8. Tento provozní řád nabývá účinnosti ke dni 11.5. 2020 s platností do jeho odvolání.

V Praze dne 5.5.2020, FK ADMIRA PRAHA z.s., zast. předsedou Josefem Přitasilem

Příloha č. – pravidla ČMFS

 1. Trénovat lze ve skupině 10 osob (tento počet se týká i dětí a mládeže); v současné chvíli řešíme, zda a po jaké době se mohou osoby ve skupinách měnit; aktuálně platí, že se osoby ve skupině nemění
 2. Do skupiny 10 osob se počítají i trenéři; v současné chvíli řešíme, zda a po jaké době se mohou trenéři ve skupinách měnit; aktuálně platí, že se trenéři ve skupině nemění
 3. Skupina 10 osob nemusí při tréninku používat roušku
 4. Trénovat ve skupině 10 osob lze bez distanční vzdálenosti = bez udržování vzdálenosti 2 metrů
 5. Neevidujeme žádné omezení pro kontakt hráčů ve skupině 10 osob
 6. Na jedné hrací ploše může být více skupin po 10 osobách, společně tyto skupiny do kontaktu přijít nesmí. Skupiny musí dodržovat odstup vždy alespoň 2 metry
 7. Neevidujeme žádná omezení používání pomůcek – pomůcek je možné dotýkat se hlavou i končetinami
 8. Dezinfikovat pomůcky je nutné pravidelně, dezinfikovat pomůcky by měl vždy klub tak, aby byl o dezinfekci přehled; na bližší informace prozatím čekáme
 9. Není povoleno používat související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení; v případě sportovní činnosti lze na venkovních sportovištích zpřístupnit WC, nicméně je nezbytné zajistit
  1. zvýšená hygienická opatření, tj. v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce
  2. zamezit současné přítomnosti vícero osob ve stejný čas v prostorách WC a dodržet povinnost užití ochranných prostředků dýchacích cest
 10. Přípravná přátelská utkání je možné aktuálně plánovat od 11. května, k bližší specifikaci přistoupíme později