Na Admiře se v sobotu 30. ledna nezahálelo

I když fotbal se nehraje a netrénuje se, admiráčtí funkcionáři v sobotu 30. ledna nezaháleli. Pod vedením klubového předsedy Josefa Přitasila se – při nezbytném dodržení bezpečnostních pokynů – dali Mirek Petrů, Jarda Kutiš, František Peřina, Martin Brabec, Jan Dobrý, Renda Cingel, Ladislav Čadský a paní Irma Roudnická do úklidu šaten a zázemí. Včetně úprav a úklidu skladu fotbalových rekvizit. Ten už nutně vyžadoval inventuru.

Dílo se podařilo a předseda mohl být spokojen. Všem zúčastněným tedy děkuje za vykonanou práci, kterou admirácký interiér opravdu moc potřeboval. Teď už jen, aby se začal zase hrát fotbal.

Ča.