Na Admiře od pondělí pouze s respirátory!

Na základě nařízení předsedy klubu pana Josefa Přitasila mají od 25. 10. 2021 všechny osoby, které se budou vyskytovat ve vnitřních prostorách FK Admira, povinnost nosit respirátor.

Děkuji za dodržování tohoto nařízení a dalších hygienických opatření.

Helena Sobotková,

členka výkonného výboru FK Admira