Valná hromada FK Admira zvolila nový výkonný výbor

Předsedou klubu je opět Josef Přitasil

Valná hromada členů FK Admira Praha se uskutečnila v restauraci Admira na stadionu ve čtvrtek 24. února 2022. Jednání řídil advokát Mgr. Martin Krtil.

V průběhu valné hromady byli oceněni nejlepší hráči klubu v loňském roce:

žáci – René Francl

dorostenci – Štěpán Kos

muži – Jan Martinic
Valná hromada dále zvolila nový výkonný výbor klubu v tomto složení (v abecedním pořadí):

  • Ing. Ladislav Čadský
  • Jan Dobrý
  • Miroslav Petrů
  • Josef PřitasiL
  • Helena Sobotková

Členové nového výkonného výboru si vzápětí zvolili svého předsedu, kterým je opět Josef Přitasil.
Hlasování rozhodlo takém o tom, že kontrolní komise bude i nadále pracovat ve složení Mgr. Aleš Pivoda (předseda), Jan Kostrba a Jan Sobotka.
-api-