Zemřel pan Ladislav Němeček, jeden z našich nejlepších fotbalistů

Se zármutkem oznamujeme, že nás navždy opustil

pan Ladislav Němeček,

jeden z nejlepších fotbalistů, který kdy oblékal náš černobílý klubový dres.

Pamětníci si jistě vzpomenou na jeho nezapomenutelné branky ve II. lize.

Pan Němeček zemřel 1. března po delší těžké nemoci ve věku nedožitých 84 let v Mnichově Hradišti, kde v závěru svého života pobýval.

Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu tichou vzpomínku. Čest jeho památce!

FK Admira Praha