Kontakty

Funkcionáři zajišťující chod klubu

PŘEDSEDA KLUBU

Přitasil Josef

 • telefon: 606 603 730
 • mail: admira.sekret@seznam.cz
SEKRETÁŘ KLUBU

Dobrý Jan

 • telefon:  774 828 199
 • mail: admira.sekret@seznam.cz
ORGANIZAČNÍ PRACOVNÍK

Čadský Ladislav

 • telefon: 602 939 810
 • mail: lada@cadsky.cz
MEDIÁLNÍ PRACOVNÍK

Pivoda Aleš

 • telefon: 734 671 971
 • mail: ales.pivoda@seznam.cz
VÝBOR
 • Přitasil Josef – předseda
 • Čadský Ladislav
 • Dobrý Jan
 • Peřina František
 • Sobotková Helena
KONTROLNÍ KOMISE
 • Kostrba Jan
 • Pivoda Aleš
 • Sobotka Jan