Plán rozvoje mládeže FK Admira Praha

Plán našeho rozvoje a celého tréninkového procesu v klubu v rámci SpSM chceme aby do budoucna vycházel ze současného trendu moderního pojetí herního výkonu ve všech fázích hry. Z tohoto pohledu vzrůstá význam základních individuálních herních dovedností, především rychlé zpracování míče, obejití, přihrání a střelba. Zvládnutí těchto individuálních dovedností je předpokladem k rychlé a tvořivé součinnosti mužstva. Z toho bude do prvního období fungování SpSM vycházet i plán metodického rozvoje v našich jednotlivých kategoriích mládežnických družstev. FK Admira Praha má na svých webových stránkách ,,Etický kodex hráče a rodiče“ a ,,Sportovní filozofii v práci s mládeží“, kde jasně definuje také svůj postoj k otázkám ochrany dětí a rasové rovnoprávnosti. Trenéři používají software XPS pro evidenci zápasové a tréninkové činnosti a zpracovávají si měsíční tréninkové plány s návazností na tréninkové jednotky smluvních škol. K tomu probíhají 2x do měsíce porady všech trenérů mládeže pod vedením šéftrenéra mládeže SpSM. Každý trenér 1x za sezónu připravuje prakticky vzorovou tréninkovou jednotku pro trenéry příslušných kategorií. 

Do této činnosti máme v úmyslu daleko více zapojit i další menší kluby ve spádové oblasti v našem regionu a postupně do tohoto sytému zapojit i zákl. školy, kde pořádáme náborové akce. Školám na Praze 8 pod záštitou našeho klubu jsme nabídli možnost uspořádání školní ligy a na základě toho jsme jim začali podávat bližší informace. V rámci náborů pořádáme pro tyto školy ukázkové tréninkové jednotky a touto formou se snažíme přilákat do svých řad pohybově nadané děti. Naše mládežnické týmy hrají pravidelně soutěže ČMFS, PFS. Neustále se snažíme zkvalitňovat a stabilizovat chod celé mládeže jako celku. Naše trenérské realizační týmy mají trenéry s odpovídajícími licencemi. Klub finančně pomáhá trenérům ve vzdělávání a pořádání vzdělávacích akcí, které dávají našim trenérům nové podněty pro jejich práci. Snahou klubu je vytváření dobrého zázemí pro práci našich trenérů, včetně vybavení na trénink, pomůcky, oblečení, kabiny, sociální zařízení atd. Zajišťujeme a provedli jsme metodické semináře nejen pro trenéry,ale také pro rodiče. Připravili kempy pro hráče i trenéry. Díky tomu se rapidně zkvalitnil tréninkový proces a to se také následně odrazilo i v zájmů klubů jako je Sparta, Slávie o naše hráče. Perspektivním hráčům jsme dali možnost hrát za vyšší kategorie, podařilo se provázání spolupráce mezi mládeží a dospělými neboť řada kluků z U19 měla možnost si vyzkoušet hrát v kategoriích dospělých jak za ,,B“ tým Pražský přebor, ale i za,,A“ tým ČFL. V neposlední řadě se podařilo ve všech věkových kategorií hrát důstojnou roli v daných soutěžích, ale především hráči projevovali radost ze hry a sounáležitost s klubem. To nám jen potvrzuje,že jdeme správným směrem. 

Samozřejmě, že je pořád co zlepšovat a jednou z věcí, kterou chceme práci našich trenérů zase posunout dál je větší spolupráce s mládežnickými trenéry prvoligových klubů v rámci seminářů a ukázkových tréninkových jednotek. Rádi bychom měli mezi kluky i více holek. Budeme požadovat aby si trenéři zvyšovali úroveň vzdělání na úrovni licence UEFA ,,B“ a vedoucí trenéři U13, U15, U17, U19 licenci UEFA ,,A“. Připravujeme semináře za účelem interního fungování a spolupráce, aby se nejenom trenéři, ale díky tomu i hráči, hráčky posouvaly dál ve všech ohledech. 

SKAUTING 

Skauting je dnes již samozřejmou a neodmyslitelnou součástí každého klubu, který chce fungovat na úrovni sportovních center, nebo středisek mládeže. V rámci možností našeho klubu, tak využíváme ke skautingu naší spádovou oblast a již v minulosti jsme si vytvořili dobrou výchozí pozici pro spolupráci s kluby v našem regionu. Daří se nám a v následujícím čtyřletém období chceme ještě intenzivněji, vyhledávat talentované hráče ve všech věkových kategoriích. Klubům a hráčům můžeme pak nabídnout přestup do školního zařízení s rozšířenou výukou tělesné přípravy, kroužků se zaměřením na fotbal (3 hodiny tr. jednotek v průběhu týdne) a nepoměrně kvalitnější tréninkové podmínky pod vedením trenérů s příslušnou licencí a participaci spádových klubů na dalším fotbalovém růstu hráčů. V nadcházejícím čtyřletém období plánujeme dostat tyto vztahy v oblasti skautingu na smluvní úroveň, kde budou přesně specifikovány podmínky a vzájemné vztahy. Tuto cestou jsme se vlastně vydali již v roce 2018 a uzavřeli smluvní dohodu s klubem SK Ďáblice. Postupně chceme do konce plánovaného období uzavřít podobné dohody s kluby — Slovan Bohnice, Sokol Troja, Dolní Chabry, Odolená Voda, Březiňeves, Spartak Kbely, Sokol Vinoř. 

TECHNICKÉ ZÁZEMÍ 

Klub bude nadále pracovat na modernizaci hracích ploch a zázemí pro mládež. V r. 2016 proběhla generální rekonstrukce UMT v areálu Admiry, která zahrnovala kompletní výměnu povrchu, osvětlení a hráčských střídaček. Následně byla plocha schválena k soutěžním zápasům všech mládežnických kategorií až po U19 a soutěže dospělých do úrovně Pražského přeboru. V roce 2019 byla také provedena oprava vnitřního vybavení, šaten, skladů a kanceláří. V témže roce proběhla ve spolupráci s Městskou částí Prahy 8 v areálu Hovorčovická generální rekonstrukce travnaté hrací plochy, kabin s vnitřním vybavením, střídaček a nového oplocení jak za brankami (velké zábranné sítě) tak okolo hrací plochy. Začala přípravná jednání o modernizaci tohoto areálu, včetně výstavby nové UT3G a dohody o využívání zařízení pro účely SpSM našeho klubu. 

KONCEPT MLÁDEŽE 

MOTTO 

,,Buď si vzájemně věříme a můžeme společně udělat dobrou práci. A nebo ne, a pak je to ztráta času pro všechny“ 

MOTIVAČNÍ HESLA PRO HRÁČE A RODIČE  

Strom života admirácké mládeže 

 •  Kořeny-ctižádostivý,pracovitý,cílevědomý,disciplinovaný. 
 •  Kmen-formování budoucnosti 
 •  Koruna-úspěch,týmový duch,odpovědnost,osobnost. Nad vším nápis: Příští úroveň ,,Co stačilo dnes už zítra nebude stačit“ 

Desatero dětí pro rodiče a fanoušky 

 TRENÉR

,,Přísný otec“ silný, odvážný, moudrý, náročný (nebojí se do toho trochu víc šlápnout, neboť moc velké párání s dětmi nikam nevede (nezaměňovat s tím být sprostý).

DŮSLEDNOST 

Dbát na to aby hráči v prostorách klubu zdravili, docházka, společný odchod na hřiště a z něj, pořádek v šatnách atd. Škola – nemáš výsledky, netrénuješ. 

EMOCE 

Překypovat elánem, když je trenér veselý je i dítě veselé a opačně. Vědět než přijdu do kabiny jak jsem nastavený, emoce -víc jak řeči. 

KOMUNIKACE 

Rodiče-minimálně dvakrát do roka společná schůzka. Informovat rodiče. Co a jak chceme dělat, poslání trenéra, pravidla mezi trenérem-rodičem-hráčem. Rodiče nesmí být zdrojem problémů 

METODIKA 

Trenérská filozofie ve výchově našich hráčů

Vycházíme ze základních otázek: Kam chceme dojít? Jak tam chceme dojít? V centru pozornosti není výsledek, ale maximalizace komplexního rozvoje hráče. Jednotnou myšlenkou všech trenérů není učení se různých cvičení, ale trénink mysli k přemýšlení o fotbale a způsobu jak jej nejlépe naučit. Tři základní pilíře naší práce – zábava, učení, přístup. V praxi to pro nás znamená, že trénink neděláme pro sebe, ale pro hráče, které by měl bavit, tím pádem se jej chtějí i učit a trenér dbá na správný přístup a snahu z nich dostat co nejvíce potenciálu. Chceme aby si trenéři kladli otázky dle svých kategorií: Kdo stojí přede mnou? Co jsou hráči momentálně schopný zvládnout? Co je můžu naučit, aby to pro ně nebylo moc těžké? V kategoriích přípravek, žáků je snaha nevést trénink a zápas očima dospělého. Dát dětem určitou svobodu, která je vede ke kreativitě, ale nezaměňovat s anarchií. V tréninku uplatňovat hodně herní vytížení, zápasové podmínky, které mají rádi a tak se fotbal chtějí snáze učit. Vytvořit prostředí – jsem tu pro Vás a ne vy pro mě. Z větší části je nechat, aby se ve hře sami rozhodovali a tím lépe vnímali prostor, čas a soupeře. Tím, ale určitě nevyřazovat i důležitost drilových cvičení HČJ. Dodržování zásadních principů nastavených pro dané kategorie a propojené celou strukturou. Chyby jsou povolené a po tréninku či zápase vše řešit v klidu a nabídnout možné varianty. Primárně nás tedy zajímá jak se kluci zlepšují, ale chceme také vyhrávat být úspěšný. Učíme je nebýt arogantní, akceptovat týmová pravidla, respektovat druhé, odpovědnosti a stát pevně na zemi. Výchova a informovanost hráčů v otázkách hygieny, stravování, regenerace. 

Chceme… 

 • Spolupodílnictví trenéra na utváření komplexní metodiky, která nám dává smysl. 
 • Chytré hlavy,zapálené duše, parťáky do týmové práce. 
 • Výchova vlastních trenérů, licence (finanční podpora, dohoda trenér-klub) 
 • Stabilita, neměnit trenéry (dlouhodobé úvazky) 
 • Profesionální trenéři? Odměny 
 • Zázemí a vybavení pro práci trenérů. 

Principy

 • Rozvoj pohybové průpravy, dril HČJ (klička, střelba, přihrávka, převzetí) 
 • Útočný fotbal 
 • Bráníme a útočíme společně, přesouvání do těžiště hry, zavírání hry 
 • Hodně běháme, výběr místa – práce s prostorem, nabídka proti míči a do náběhu 
 • Rychle přepínáme z obrany do útoku a naopak. Synchronizovaný presing (odebírání míče bez faulů) Snaha o rychlé zakončení po zisku míč. Není daný systém jak máš hrát 4:3:3 nebo 4:4:2, záleží na tom co bude nejlépe vyhovovat hráčům, které máte k dispozici. 

KATEGORIE 

Pro všechny kategorie primárně platí, že nehodnotíme výsledek nýbrž individuální výkon. Jde o zlepšování jednotlivých hráčů.Každá kategorie má daná specifika tréninků. U mládežnických kategoríí zaměření na rozvoj základních pohybových dovedností,individuální techniky. Hráče v zápasech co nejvíce střídáme. Po U17 odehrát padesát procent zápasového času. Ve dvanácti letech nedokážem určit kdo to nakonec dotáhne nejdál. Vliv na mládežnická utkání má totiž síla a velikost hráče. Neni totéž co talent. Praktikování stejných principů hry. 

Školička: děti 5 let 

Všestranná pohybová připravenost, rozvíjení pohybu (základní gymnastika, pohyblivost kloubů atd.) rozvíjení přirozených pohybových schopností a koordinace.Práce s balonem č. 1 nebo č.3 Tyto kategorie trénují výhradně na přírodní trávě, zábavně-herní forma tréninku. Co chce dítě v tomto věku? Co si od fotbalu slibuje? Chce míč pro sebe, prodriblovat hřiště a dát gol. V tomto věku nehrát např. 5:5,4:4 výsledek = klubko hráčů. Ideální hrát jeden na jednoho nebo max dva na dva. U mládeže se nebavíme o týmu, ale o dětech a jejich individuálních potřebách. 

 • každý hráč má svůj míč,menší míče 
 • práce s míčem 80 % hry 1:1,2:2 plocha 20×12 metrů
 • pohybové hry,slalomy 
 • poznávat vlastní tělo, stabilita, koordinace (žebříky, kužely, překážky) 

Předpřípravka: 6-7 let 

Hrají vlastní soutěž mimo rámec oficiálních soutěží řízených krajským svazem a rámcově organizované turnaje. Tréninkový proces je zaměřen na hry 1:1,2:2 jištěný brankáři není omezován a svazován žádnou taktikou. Rozvoj širšího pohybového základu, individuální technické dovednosti 

 • všestrannost, pohybové hry, slalomy 
 • úpolová cvičení (vlastní tělo) 
 • nutit hráče používat obě nohy 80%- práce s míčem 80 % hry 1:1,2:2 plocha 25×15 metrů 
 • HČJ: přihrávka, zpracování, klička, střelba, 1:1 NE-hlavičkování, vedení míče(krytí tělem, vedení míče vzdálenou nohou, střídání hráčů na všech postech. 

Mladší přípravka: 8-10 let 

Postupné zařazování zápasového rytmu,specializace zejména na HČJ a zdokonalování herních schopností. Snaha vyhnout se silovým tréninkovým jednotkám a větších fyzických zatížení. Kompenzační formy tréninku s důvodů disbalance jednotlivce. Tyto kategorie trénují výhradně na přírodní trávě, zaměření zejména na individuální herní činnosti, jelikož jsou velké rozdíly mezi dětmi. Mužstva mají 14-16 hráčů + 2 brankáře. 

 • střídání pozic včetně golmana, 
 • úpolová cvičení, dvojice, trojice, atletický specialista, judo pásky 
 • učit hráče stečink (hlavně po TJ) 
 • principy bránění (boční postavení, čelní odebrání míče, skluz) soubojové situace 1:1 
 • malé hry 2:2,3:3,4:4 plocha 35×25 metrů 
 • golmanské TJ 
 • běžecká technika (běh stranou, dopředu, dozadu), rychlá práce dolních končetin, žebříky atd. 
 • koordinačně – obratnostní cvičení – lepší ovládání vlastního těla 
 • první dva doteky (variace různých cvičení)razance přihrávky 

Starší přípravka:10-11 let

Postupné zařazování strečinku do tréninkové jednotky. Nadále rozvíjení a osvojování techniky a herních dovedností jednotlivce. Maximální zaměření malých forem tréninku. Hra 4:4,5:5. V tomto věku je nejlepší rozvoj technických dovedností. Tréninky jsou prokládány soutěživou formou, aby to děti bavilo, chtěli se učit. Důsledný přístup trenéra. 

 • běžecká technika (běh stranou, dopředu, dozadu) rychlá práce dolních končetin 
 • koordinačně-obratnostní cvičení – lepší ovládání vlastního těla 
 • první dva doteky (variace různých cvičení)razance přihrávky, přihrádková cvičení 
 • hry s brankáři, soubojové situace, práce tělem 
 • -rankářské tréninky, veškerá technika chytání 

Mladší žáci: 12- 13 let 

Zaměření na rozvoj pohybové koordinace (překážkové dráhy) dynamicko-rychlostních schopností. Svalová hmota nabírá u některých hráčů na objemu rychleji než v předešlých letech. Na speciální tréninkové jednotky, střelba, rychlost. Regenerace, stravovací navyky, strečink. 

 • technika v rychlosti (HČJ) 
 • kontrola prostoru, komunikace, obranné, útočné činnosti 
 • různé druhy kliček, tandem, hlavičkování 
 • zaměření se na technické provedení HČJ 
 • atletická průprava ( rozvoj a poznávání vlastního těla) 
 • kondiční příprava, úpolová cvičení(vlastní tělo) 
 • větší počet hráčů rozdělovat na skupiny – více opakování 

Starší žáci: 14 – 15 let 

Zaměření na silové trénink.jednotky, rozvoj a osvojování technických a rychlostních schopností. Rrozvoj pohybové koordinace (překážkové dráhy) dynamicko-rychlostních schopností. Svalová hmota nabírá u některých hráčů na objemu rychleji než v předešlých letech. Na speciální tréninkové jednotky, střelba, rychlost. Regenerace, stravovací navyky, strečink. 

 • technika v rychlosti (HČJ) 
 • kontrola prostoru, komunikace, obranné, útočné činnosti 
 • různé druhy kliček, tandem, hlavičkování 
 • zaměření se na technické provedení HČJ 
 • atletická průprava ( rozvoj a poznávání vlastního těla) 
 • kondiční příprava, úpolová cvičení(vlastní tělo) 
 • větší počet hráčů rozdělovat na skupiny – více opakování 
 • možné rozdělení měsíčního cyklu na týdny např. první týden zaměření jen na obrannou činnost, druhý na útočnou
 • každá tréninková jednotka bude mít návaznost, stačí dvě max. tři cvičení a ty opakovat 
 • drilová cvičení, posun přes opakování dané činnosti 
 • malé hry,omezený počet doteků 
 • práce s fyzioterapeutem 
 • PÚ silný, lehčí soupeř-kombinovat 
 • plavání 

Mladší dorost: 16 – 17 let

Rozvoj rychlosti, koordinace a vytrvalosti. Zařazování herních systémů do TJ. Obranné útočné.Maximální zatížení v tréninku. Silová cvičení-vlastní tělo, dvojice, troice. Intervalové hry. Soubojová cvičení. Dodržování základních principů hry. Standarní situace. 

 • technika v rychlosti (HČJ)
 • kontrola prostoru, komunikace, obranné, útočné činnosti, součinnost 
 • náběhy, výběr místa, práce s prostorem 
 • přepínání pozornosti, manipulace s blokem, útočné a obranné nácviky 
 • komunikace, charakter hráče, týmová spolupráce 
 • silové předpoklady, osobní souboje 
 • kontrola míče, spoluhráčů – periferní vidění 

Starší dorost: 18 -19 let 

V tomto věku hráči dosahují maximálního tréninkového zatížení, kde se zaměřujeme na co nejefektivnější zařazení do dospělého fotbalu. Příprava taktiky a odolnosti fotbalisty. Vysoká kondiční a silová připravenost. Základní herní principy. 

 • technika v rychlosti (HČJ) 
 • týmová součinnost, záměrná manipulace s prostorem, 
 • psychická odolnost, spolupráce,odpovědnost 
 • rychlé přepínání pozornosti 
 • připravenost na přechod do dospělého fotbal