Přihláška do klubu

Informace k vyplnění přihlášky:

 • KAŽDÝ ŽADATEL O ČLENSTVÍ JE POVINEN SVOU ELEKTRONICKOU ŽÁDOST (PŘIHLÁŠKU) ZA ČLENA FAČR VYPLNIT SÁM OSOBNĚ! TOTO SE TÝKÁ TAKÉ PŘIHLÁŠKY PODANÉ PROSTŘEDNICTVÍM KLUBU!
 • ADMINISTRÁTOR KLUBU POUZE SCHVALUJE ŽÁDOSTI DO FAČR PODANÉ PROSTŘEDNICTVÍM DANÉHO KLUBU.
 • Jednotlivec (15 a více let) – vyplní veškeré povinné údaje na elektronické žádosti, zvolí si způsob úhrady a odešle žádost do informačního seznamu FAČR. Po uhrazení členského příspěvku a zpracování systémem se stává členem FAČR dle platných stanov.
 • Prostřednictvím klubu (15 a více let) – vyplní veškeré povinné údaje na elektronické žádosti, dále zaškrtne pole „Chci se stát členem FAČR prostřednictvím klubu“ a zde zvolí požadovaný klub, jehož se chce stát členem. Výběr klubu provedete uvedením čísla klubu nebo jeho názvu do pole „Číslo klubu FAČR a název“. Následně zvolí způsob platby (elektronicky – platební karta; bankovní on-line tlačítka; terminál SAZKA atd.; nebo poukázáním částky na účet FAČR) a odešle žádost. Po odeslání žádosti čeká na schválení pověřeným administrátorem klubu. Členství ve FAČR vzniká ve chvíli, kdy se spáruje potvrzená přihláška administrátorem klubu s uhrazeným příspěvkem za členství.
 • Prostřednictvím klubu (mladší 15 let) – vyplní veškeré povinné údaje na elektronické žádosti, dále zaškrtne pole „Chci se stát členem FAČR prostřednictvím klubu“ a zde zvolí požadovaný klub, jehož se chce stát členem. Výběr klubu provedete uvedením čísla klubu nebo jeho názvu do pole „Číslo klubu FAČR a název“ Následně zvolí způsob platby (elektronicky – platební karta; bankovní on-line tlačítka; terminál SAZKA atd.; nebo poukázáním částky na účet FAČR) a odešle žádost.
  Po odeslání žádosti čeká na schválení pověřeným administrátorem klubu, který má za povinnost ověřit souhlas zákonného zástupce klubu. Členství ve FAČR vzniká ve chvíli, kdy se spáruje potvrzená přihláška administrátorem klubu s uhrazeným příspěvkem za členství.
 • Upozorňujeme, že vyplnění elektronické žádosti (přihlášky) člena FAČR jinou osobou nebo případně klubem, je disciplinárním proviněním, za které může být vyplňující osoba, případně klub orgány FAČR potrestán.

Návod na členství v FK Admira Praha (pro ročníky 2016 – a dál)

 • Zde je odkaz na přihlášku pro nové členy: https://is.fotbal.cz/signup?discipline=football.
 • Až vyplníte základní údaje, zaškrtněte – Chci se stát členem prostřednictvím klubu a vyberte – FK Admira Praha
 • Pak uhraďte platbu – online/převodem
 • Přijde Vám potvrzovací mail, ten prosím potvrďte. Jen pozor při potvrzení, jsou dvě možnosti – černý rámeček je jen potvrzení mailu bez zasílání marketingových zpráv.
 • Pokud se jedná o cizince, zadejte státní příslušnost a číslo cestovního dokladu. 
 • Zároveň je nutné vyplnit papírovou přihlášku s vlastnoručním podpisem, nebo s případným  podpisem jednoho z rodičů (u dětí do 15 let), kterou si vyzvednete  a poté ponecháte na sekretariátu klubu

Zpracoval :  ing. Čadský – administrátor klubu