Sportovní filozofie v práci s mládeží v FK Admira Praha

FK Admira Praha má dlouholetou tradici a patří mezi stabilní kluby v ČR. Je to klub, který vychoval mnoho hráčů pro vyšší soutěže, ale i ve svých týmech dospělých dostávají jeho odchovanci pravidelně příležitosti a uplatnění. V současné době hraje ,,B“ tým Pražský přebor, ,,A“ tým ČFL a v jejich kádrech je řada našich odchovanců. Díky dobrému zajištění chodu celého klubu včetně zázemí je tu záruka, že klub bude pokračovat v nastaveném trendu. V současné době má klub 14 mládežnických družstev, která hrají v soutěžích ČMFS či PFS ve svých kategorií oprávněnou roli.  Základem práce s mládeží v našem klubu je správná personalistika a komunikace. Je stanovena jednotná koncepce, jejíž součástí je metodika, filozofie ve výchově hráčů, praktikování základních principů hry. Tyto zásady jsou závazné pro všechny trenéry Admiry. Výhodou tohoto způsobu výchovy a vedení hráčů je větší plynulost při přechodu do vyšších kategorií nebo při skupinových trénincích a zápasovém zapojení s jiným týmem klubu. Hráči jsou sledováni všemi trenéry a o jejich sportovním „osudu“ proto nikdy nerozhodují pouze jeho týmoví trenéři, ale vždy je to náhled více trenérů na jejich dlouhodobý projev a další rozvoj. Systém výchovy mládeže má své důležité věkové mezníky. V kategoriích U6 – U9 si kluci a dívky především „hrají“. V ročníku U9 dochází většinou k rozhodnutí, zda dítě chce, či nechce hrát fotbal. V přípravkových kategoriích (U10, U11) se zaměřujeme na nácvik a postupné zdokonalování individuální techniky a vytvoření tak široké základny technických dovedností. Tyto dovednosti pak prohlubujeme v mladších žákovských kategoriích (U12, U13). To vše v dynamickém provedení a s postupným učením se vyhodnocovat herní situace na hřišti. V tomto věku je pro nás důležité individuální i skupinové jednání a práce s detailem. U kategorií U14+U15 již vyžadujeme postupně vědomé vyhodnocení časoprostoru v souvislostech dynamiky hry. Hráči přecházejí na velké hřiště a dochází k částečné specializaci na herní prostor. Měla by se projevit maximální komplexnost hráče. Na konci mladšího dorostu (U17) je cílem, aby se u perspektivního hráče projevila technická dynamika s míčem pod časoprostorovým tlakem, pochopení a podílení se na časoprostorové hře celého týmu. Takto připravený fotbalista spolu s morálními a charakterovými kvalitami má možnost další cesty do dospělé kategorie našeho ,,B“ nebo i ,,A“ týmu, popřípadě do vyšších a nižších soutěží ČMFS či PFS.

Mimořádná pozornost je na této cestě věnována výběru trenérů. Vedle odborných znalostí a trenérských licencí se zaměřujeme na charakterové vlastnosti. Trenéři pracují s dětmi vždy ve dvouletém až tříletém cyklu, jedná se tedy o specialisty na danou věkovou kategorii. Všichni trenéři respektují základní motto naší koncepce: ,,BUĎ SI VZÁJEMNĚ VĚŘÍME A MŮŽEME SPOLEČNĚ UDĚLAT DOBROU PRÁCI, ANEBO NE, A PAK JE TO ZTRÁTA ČASU PRO VŠECHNY.“ Nedílnou součástí koncepce je správný životní styl a zdravotní vývoj každého hráče. Ve spolupráci s firmou F&G máme zajištěný zdravotní program a veškeré zdravotní problémy hráčů řešíme  s touto firmou včetně pojistných událostí .

Podstatnou součástí osobnostního růstu hráčů je rozvíjení nejen jejich tvořivosti, utváření životních hodnot, prohloubení smyslu pro férovou hru na hřišti i mimo něj, ale i jejich vnímání spoluhráčů jiných národností, náboženství a různě silných soc. skupin. Na základě toho ve spolupráci trenérů, vedení klubu a rodičů dbáme na dodržování zásad a pravidel v rámci rasové a náboženské rovnoprávnosti přijatých na základě ustanovení FIFA, UEFA.

Děti chceme zatěžovat optimálně fyzicky i psychicky. Samozřejmě i získání fyzické kondice je součástí tréninkového procesu, ale důležité je, v jaké podobě a pro jakou věkovou kategorii. Snažíme se být co nejvíce fotbalově na hřišti. Pro malé děti pořádáme v areál klubu kempy propojené s fotbalem, zimní soustředění je všestranné, doplněné zimními sporty. Pro žáky U12+13+14+15 je letní příprava více fotbalová, zimní je zaměřená také více na rozvoj morálně volných vlastností. Dorostenecké kategorie v létě a v zimě absolvují fotbalová soustředění v kvalitních podmínkách.

Hlavním cílem klubu je vychovat vlastní hráče a hráčky, ne je kupovat. Všichni jsou však u nás vedeni k lásce k fotbalu, ke sportu jako životnímu stylu a ke vztahu ke klubu, který je vychoval. A je jedno, jestli z nich budou jednou jeho hráči nebo třeba trenéři, manažeři, kustodi, sportovní lékaři, rozhodčí, učitelé tělesné výchovy, novináři, fanoušci. V ročnících je snahou udržet větší počet hráčů, aby základna talentů byla široká a fotbalovost nebyla zaměňována za „výsledkovost“ v podobě momentálního fyzického růstu dětí (např. silný vzrostlý 12letý kluk vyhraje více osobních soubojů než subtilní, drobný).

S některými hráči však dojdeme do fáze rozloučení. Talent, zdraví, charakter, pracovitost a další aspekty, které tvoří celistvost hráče, mají u každého své mantinely. Často na takové chvíle nejsou hráči připraveni a své zklamání, pocit ztráty, „zranění“, obrací proti člověku, který je tréninkově vedl. S hráčem a rodiči o tom hovoří trenér, vedení, ale i trenéři, kteří ho vedli v minulosti a po vzájemném prokonzultování vyvodí přijatelné řešení.

Výchova mládeže spočívá v Admiře i v tom, že se snažíme naše svěřence naučit schopnosti ustát těžké životní situace, nedávat průchod nereálným ambicím, závisti, strachu, pocitu ponížení, ale vedeme je k uvědomování si svých hodnot, k přejícnosti a k vědomí, že když něco v životě končí, vždy něco krásného zase může začít. A pokud se podaří zachovat si vzájemný vztah, komunikaci, vědomí, odkud jsem vzešel a co hezkého jsem prožil, může se loučení proměnit v pouhé odloučení a po čase zase v setkání.

FK Admira Praha